Συνέντευξη στο Medium | “Step into the Spotlight” sponsored by the Chrisa Group

Posted Leave a commentPosted in Coaching

Η ακόλουθη συνέντευξη δημοσιεύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 στο Medium, στη στήλη Step into the Spotlight που διαχειρίζεται η Chrisa Tzortzaki Stratoudakis. What do you love about your work? The one thing I love as an Empowerment & Leadership Coach is to be able to help my clients unleash all their potential. People are resourceful and […]